Joan Valles book

quadern-artista-1

 

 

1. Llibre d’artista


Eina,
vehicle,
suport,
collage,
resum,
memòria…


…registre de res i de tot.

Text,
imatge,
pàgina en blanc,
perfum d’un moment,
gota de cafè,
alè,
plor,
presència,
expressions,
voluntats…


…pareidolia de somnis.

Idees,
pensaments,
manifestos,
imatges suggerides,
realitats,
emocions,
somnis…


…final del vol d’una mosca.

Gestos
absents,
pausats,
vivencials,
enèrgics…


…sospirs perduts en l’aire.

Recorreguts… i recorreguts,
explosions entre marges,
jocs visuals,
silencis reflexius,
murmuris,
crits,
critiques,
realitats,
signes,
taques,
textures,
olors,

absències …


… del no atrapat pel recol·lector d’idees.


2. Un llibre d’artista col·laboratiu compartit amb amics

Observo les pàgines que s’amunteguen damunt la taula, les acaricio, les observo, les ensumo, observo els missatges que mostren, expressions, sensacions, vivències, emocions. Cada plec explica moments intensament individuals que s’aferren a una nova història, un conjunt de parts al que aporten matisos i vivències. Taques, línies, colors, textures, imatges, lletres, objectes, transparències, encaixos, la sonoritat i sensualitat del paper.

 
Imatge d’un tot compartit en aquest dia gris replet de silencis punyents, llibre que es manifesta en una suma de pàgines que murmuren realitats, expliquen veritats, històries, silencis, pors, dubtes, mandres, dificultats temporals, voluntats. Creixo i m’emociono amb el tacte de les fulles entre els meus dits, cos i ànima, cos de formes visuals i físiques i ànima de significats, una experiència emocionant i inesborrable.


Ara, unir, cosir, encolar, enquadernar, …donar vida a itineraris individuals, sumar els continguts pàgina rere pàgina fins completar el conjunt. Ordre incert, fruit de l’atzar i dels temps, concatenació de temes i discursos. Imatge convencional en l’ordenació, proposta de lectura occidental. 

Després…
Discursos nous, intimitat i lectura lliure … resignificació artística!


3. Comunitat participant

Les persones en les quals es recolza el projecte pertanyen majoritàriament al col·lectiu de docents d’art, alguns d’altres àrees de coneixement i amics, tots ells amb una temporalitat i un calendari compromès per les tasques d’avaluació i conclusió de les activitats docents trimestrals. Alguns dels proposats van disculpar inicialment la seva participació i altres pocs van sucumbir pel camí. Entusiasmats amb el projecte van lamentar no disposar de temps per participar. Encara que, de part meva, emfatitzant el valor de la seva participació, algunes de les persones sense relació pràctica amb les arts han declinat participar per considerar-se sense eines amb les quals atendre la proposta.

La proposta s’ha organitzat partint de plecs de paper independents amb els quals es construirà finalment el llibre. Cada participant ha intervingut en un plec de dos pàgines de 16×24 cm, (quatre cares) triant lliurement la tipologia del paper i la intervenció tècnica i gràfica. No hi ha hagut continuïtat entre les parts, cada autor ha desenvolupat lliurement la seva intervenció.


Participants: Félix Atmetlla, Nuria Cagigós, Muntsa Calbó, Roser Caritx, Narcís Coderch, Àngels Coma, Rafael Díaz de Villegas,
Marcelo Falcón, Mónica Ferrerós, Teresa Forcada, Albert Macaya, Cecilia Mandrile, Laura Morejón, Mariona Niell, Carme Parramón, Dolors Picazo, Esther Prim, Andrea Rivero, Yara Ruiz, Apolline Torregrosa, Joan Valles, Marian Vayreda, Eugenia Vázquez-Gundin.


4. Coordinador Girona

Joan Vallès. Girona.

Llicenciat en Belles arts i doctor, catedràtic d’Arts Plàstiques i Disseny i docent d’art educació.


Investigador del grup de recerca en educació, patrimoni i arts intermèdia (GREPAI) de la Universitat de Girona, també col·labora amb altres grups de recerca.


Interessos entorn l’educació artística des de perspectives multiculturals i inclusives i com aquesta participa en la construcció d’identitats, els projectes d’intervenció, experimentació i recerca intervinguts per la creació artística en àmbits socials. El patrimoni cultural i la contemporaneïtat artística des de perspectives d’interpretació, educació i formació.1. Libro de artista

Herramienta,

vehículo,

soporte,

collage,

resumen,

memoria…

…registro de nada y de todo.

Texto,

imagen,

página en blanco,

perfume de un momento,

gota de café,

aliento,

llanto,

presencias,

expresiones,

voluntades…

pareidolia de sueños.

Ideas,

pensamientos,

manifiestos,

imágenes sugeridas,

realidades,

emociones,

sueños…

…final del vuelo de una mosca.

Gestos

ausentes,

pausados,

vivenciales,

enérgicos…

…suspiros perdidos en el aire.

Recorridos… y recorridos,

explosiones entre márgenes,

juegos visuales,

silencios reflexivos,

susurros,

gritos,

críticas,

realidades,

signos,

manchas,

texturas,

olores,

ausencias …

… de lo no atrapado por el recolector de ideas.

2. Un libro de artista colaborativo compartido con amigos

Observo las páginas que se amontonan en mi mesa, las acaricio, las observo, las huelo, observo los mensajes en su superficie, expresiones, sensaciones, vivencias, emociones. con la suma de las colaborativo se pafinas.

usica siempre hubieran formado parte de elsemeja ta lo completa, en este caso seriCada pliego explica momentos intensamente individuales que se aferran a una nueva historia, un conjunto de partes al que aportan matices y vivencias. Manchas, líneas, colores, texturas, imágenes, letras, objetos, transparencias, encajes, la sonoridad del papel, la sensorialidad de la superficie.

Imagen de un todo compartido en este día gris repleto de silencios cortantes, libro que se manifiesta en una suma de páginas que susurran realidades, explican verdades, historias, silencios, miedos, dudas, perezas, dificultades temporales, voluntad. Crezco y me emociono con el tacto de las hojas entre mis dedos, cuerpo y alma, cuerpo de formas visuales y físicas y alma de significados, una experiencia emocionante e imborrable.

Ahora unir, coser, encolar, encuadernar, …dar vida a itinerarios individuales, sumar los contenidos página tras página hasta completar el conjunto. Orden incierto, fruto del azar y de los tiempos, concatenación de temas y discursos. Imagen convencional en la ordenación, propuesta de lectura occidental.

Y después…

Discursos nuevos, intimidad y lectura libre … resignificación artística!

3. Comunidad participante

Las personas en las que se apoya el proyecto son mayoritariamente del colectivo de docentes de arte, algunos de otras áreas de conocimiento y amigos, todos ellos con una temporalidad y un calendario comprometido por las tareas de evaluación y conclusión de las actividades docentes trimestrales. Algunos de los propuestos disculparon inicialmente su participación y otros pocos sucumbieron por el camino. Entusiasmadas con el proyecto lamentaron no disponer de tiempo para participar. Aunque enfatizando el valor de su participación, algunas de las personas sin relación práctica con las artes han declinado participar por considerarse sin herramientas con las que atender la propuesta.

La propuesta se ha organizado partiendo de pliegos de papel independientes con los que se construirá finalmente el libro. Cada participante ha intervenido en un pliego de dos páginas de 16×24 cm, (cuatro caras) eligiendo libremente la tipología del papel y la intervención técnica y gráfica. No ha habido continuidad entre las partes, cada autor ha desarrollado libremente su intervención.

Participantes: Félix Atmetlla, Nuria Cagigós, Muntsa Calbó, Roser Caritx, Narcís Coderch, Àngels Coma, Rafael Díaz de Villegas, Marcelo Falcón, Mónica Ferrerós, Teresa Forcada, Albert Macaya, Cecilia Mandrile, Laura Morejón, Mariona Niell, Carme Parramón, Dolors Picazo, Esther Prim, Andrea Rivero, Yara Ruiz, Apolline Torregrosa, Joan Valles, Marian Vayreda, Eugenia Vázquez-Gundin.

4. Coordinador Girona

Joan Valles. Girona.

Licenciado en Bellas Artes y doctor, catedrático de Artes Plásticas y Diseño y docente de arte educación.

Investigador del grupo de recerca en educación, patrimoni i arts intermedia (GREPAI) de la Universitat de Girona, también colabora con otros grupos de investigación.

Intereses en torno a la educación artística desde perspectivas multiculturales e inclusivas y como esta participa en la construcción de identidades, los proyectos de intervención, experimentación e investigación mediados por la creación artística en ámbitos sociales. Y el patrimonio cultural y la contemporaneidad artística desde perspectivas de interpretación, educación y formación.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s